Fairtrade a COVID-19

Pandemie onemocnění Covid-19 zasáhla prakticky celý svět. Jak se ukázalo, ani bohaté evropské a asijské země nebo USA jí nedokázaly čelit bez obětí na životech a drastických zásahů do běžného života lidí a do fungování ekonomiky.

Na země globálního Jihu dopadá pandemie o to citelněji, že naprostá většina tamějších lidí nemá možnosti srovnatelné s našimi – opatřit si ochranné pomůcky, pracovat z domova, žít nějaký čas z úspor, získat podporu od státu v případě přerušení podnikání nebo ztráty zaměstnání. Narušení globálních dodavatelských řetězců, způsobené poklesem poptávky po surovinách pěstovaných na globálním Jihu, může vést k tomu, že miliony lidí v Africe, Asii a Latinské Americe budou prakticky ze dne na den uvrženi do naprosté chudoby.

Fairtrade International se i v této situaci snaží pěstitelům a zaměstnancům v těchto zemích pomáhat. V této sekci našeho web najdete konkrétní příklady této pomoci i informace o situaci na globálním Jihu. Další případně naleznete přímo na webu Fairtrade International.