Kakao

Pěstování kakaa je v zemích globálního Jihu hlavním zdrojem příjmů pro více než 5,5 milionů pěstitelů, a tím poskytuje živobytí více než 14 milionům lidí. V hlavních pěstitelských oblastech západní Afriky pěstují 90 % kakaa drobní pěstitelé na plantážích menších než 5 ha.

ČASTÉ PROBLÉMY PŘI PĚSTOVÁNÍ KAKAA

  • Rodiny drobných pěstitelů kakaa nemají ani zdaleka příjmy, které by jim zajistily obživu, a žijí v chudobě, často pod hranicí absolutní chudoby stanovenou Světovou bankou.
  • Zejména v západní Africe je rozšířená dětská práce.
  • Kakaovníky jsou přestárlé a náchylné ke škůdcům a chorobám, to se odráží na výši produkce.
  • Stále více mladých lidí nevidí v pěstování kakaa žádnou budoucnost a odchází do slumů ve velkých městech.
  • Vliv nadnárodních koncernů na obchod s kakaem se stále zvyšuje, a to dále oslabuje vyjednávací pozici drobných pěstitelů.
  • Cena kakaa na světovém trhu často kolísá.

CO PŘINÁŠÍ FAIRTRADE

Fairtrade je komplexní koncept, který nabízí drobným pěstitelům alternativu.

(Přečtěte si: Proč kupovat právě fairtradovou čokoládu?)