Ořechy a oleje

Ořechy a oleje

Ořechy jsou zdravé a obsahují důležité tuky a hodnotné bílkoviny, které naše tělo potřebuje. Pro mnoho rodin drobných pěstitelů jsou také životně důležitým zdrojem příjmů. Vzhledem ke kolísání tržních cen je pro tyto rodiny Fairtrade významnou záchrannou sítí.

ČASTÉ PROBLÉMY PŘI PĚSTOVÁNÍ OŘECHŮ

  • Kolísající tržní ceny znamenají pro drobné pěstitele finanční nejistotu.
  • Nedostatek ochranných opatření.
  • Specifické okolnosti: slupka kešu ořechů obsahuje toxický olej (kardol), který způsobuje poleptání sliznice.

CO PŘINÁŠÍ FAIRTRADE

Fairtrade vytvořil environmentální, sociální a ekonomické standardy, které umožňují dlouhodobé zlepšování životních podmínek drobných pěstitelů a podporují spravedlivé výrobní a obchodní podmínky.