Fairtrade International vyzývá země G20, aby podpořily pěstitele z rozvojových zemí v boji s onemocněním covid-19

Fairtrade International vyzývá země G20, aby podpořily pěstitele z rozvojových zemí v boji s onemocněním covid-19

Praha, 22. dubna 2020 –  Podle OSN by pod hranici chudoby v důsledku ekonomických dopadů pandemie mohlo spadnout přes půl miliardy lidí. Fairtrade International proto vyzývá představitele dvaceti největších ekonomik světa, aby v průběhu této mimořádné situace podpořili pěstitele z globálního Jihu jak ekonomicky, ale i podporou tamějších zdravotních systémů.

Narušení globálních dodavatelských řetězců má přímo dopad i na pěstitele zapojené do systému Fairtrade. Pokud nebudou fairtradové pěstitelské organizace schopny kvůli kolapsu světové ekonomiky prodat své produkty, hrozí jim jen na fairtradovém příplatku ztráty okolo 380 milionů dolarů ročně.

Představitelé národních organizací Fairtrade International z celého světa napsali dopis předsedovi skupiny zemí G20, kterým je král a premiér Saúdské Arábie Salmán bin Abd al-Azíz. Žádají ho, aby vyzval lídry zemí G20 k pomoci při ochraně pěstitelů a dělníků v rozvojových zemích, které nejhůře zasáhla krize související s onemocněním covid-19.

Drobným pěstitelům, včetně těch fairtradových, i lidem pracujícím na jejich farmách, které dodávají potraviny a oděvy globálním dodavatelským řetězcům, hrozí vysoké riziko chudoby a vysoká úmrtnost na onemocnění covid-19.

„Máme vážné obavy z dopadů viru na farmáře a dělníky napříč celým rozvojovým světem, včetně těch, kteří produkují potraviny a další zboží, na němž jsou země skupiny G20 závislé. Je nutné přijít urychleně s humanitárními opatřeními na ochranu zdraví a životů lidí a zároveň podpořit ekonomická opatření, aby nebyly přerušeny příjmy zajišťující lidem živobytí,“ říká Dario Soto Abril, výkonný ředitel Fairtrade International.

Podle předpovědí Univerzity OSN by mohlo vlivem této krize spadnout pod hranici chudoby více než půl miliardy lidí. Farmáři a dělníci, se kterými Fairtrade spolupracuje, jsou už dnes jedněmi z nejchudších lidí žijících v komunitách se slabou nebo zcela chybějící záchytnou sítí, bez odpovídající zdravotní péče a bezpečných zdrojů vody a dezinfekce. Hrozí jim proto hlad a podvýživa.

Organizace varuje, že krize narušuje globální dodavatelské řetězce. Omezení pohybu v importujících zemích jsou sice nezbytná pro zachování veřejné bezpečnosti, v důsledku ale způsobují rychlý a závažný pokles objednávek v některých dodavatelských řetězcích. To vede k vysoké míře propouštění zaměstnanců a ztrátám příjmů v nejohroženějších skupinách. Pokud těmto lidem nebude poskytnuta rychlá podpora, významně to zvýší míru chudoby.

„Například v Keni už přišly o práci desítky tisíc dělníků v květinářském odvětví a neexistují zde žádná jiná volná pracovní místa. Vzrůstají obavy ohledně dlouhodobé finanční stability květinových farem,“ říká Hana Malíková, ředitelka Fairtrade Česko a Slovensko, a uvádí příklady dalších problémů ze zemí globálního Jihu: „Podobná situace je v Ekvádoru, kde firmy kvůli nízkým tržbám poslaly pracovníky v květinářském odvětví na nucenou dovolenou nebo neplacené volno. Už tak nízké výkupní ceny čaje v Indii a na Srí Lance se kvůli nízké poptávce propadly o téměř 40 %.“

Celosvětové tržby za fairtradové produkty činí ročně okolo 9 miliard dolarů. Kromě ztráty tržeb hrozí pěstitelům v případě, že poklesne poptávka po jejich produkci, také ztráta takzvaného fairtradového příplatku, a to kolem 380 milionů dolarů ročně. I v případě, že se poptávka po dovozu obnoví, samy země globálního Jihu už začaly nebo pravděpodobně začnou omezovat pohyb lidí a zavádět další opatření, což prohloubí úbytek pracovních míst i ztráty příjmů, pokud nebude pěstitelům a dělníkům poskytnuta speciální pomoc.

„Apelujeme na lídry zemí G20, aby na tuto krizi v nízkopříjmových zemích adekvátně zareagovali ve všech pěti oblastech, kde je potřeba konat. Hnutí fair trade podporuje celkem zhruba 10 milionů lidí a jsme připraveni zapojit se jako partneři do aktivit, které povedou k minimalizaci dopadu této krize na nejchudší a nejohroženější komunity na světě,“ říká Dario Soto Abril a dodává: „Tím, že v průběhu této mimořádné situace podpoříme pěstitele z globálního Jihu jak ekonomicky, ale i podporou tamějších zdravotních systémů, podpoříme i potravinovou bezpečnost zemí G20 během koronavirové krize i po ní. Zajištění odolnosti a udržitelnosti globálních dodavatelských řetězců je nyní více než kdy dříve společným zájmem jak pěstitelů z rozvojových zemí, tak skupiny G20.“

Fairtrade International navrhla pět oblastí, v nichž by se země G20 měly angažovat, a to včetně konkrétních opatření. Jedná se o ochranu zaměstnání a živobytí, zajištění ochranných pomůcek, posílení zdravotní péče v zemích globálního Jihu, ale i o širší ekonomická opatření, jako je přímá finanční pomoc zdravotnickým a sociálním systémům těchto zemí nebo to, aby Mezinárodní měnový fond vyčlenil na boj s následky pandemie až 600 miliard dolarů. Fairtrade International rovněž navrhuje, aby byl chod narušené globální ekonomiky postupně obnovován spravedlivým způsobem, který přetvoří dodavatelské řetězce. Navázání pobídkových balíčků na cíle udržitelnosti a obzvláště na vybudování spravedlivých dodavatelských řetězců, které posílí postavení lidí pomocí důstojných příjmů, podpoří podle Fairtrade International odolnost producentů a dělníků vůči budoucím krizím.

Pět akčních bodů Fairtrade tvoří:

1) Ochrana zaměstnání a živobytí
2) Osobní ochranné pomůcky
3) Podpora posílení zdravotní péče
4) Širší ekonomická opatření
5) Udržitelnost