Konkrétní příběhy pomoci z Fondu pro podporu fairtadových pěstitelů

Konkrétní příběhy pomoci z Fondu pro podporu fairtadových pěstitelů

Fond pomohl od jara již tisícům farmářů a dělníků i jejich komunitám vypořádat se s bezprostředními následky krize.

Podle reportu Fairtrade Africa (FTA) byli největším příjemcem prostředků fondu pěstitelé květin, kteří obdrželi téměř 200 000 eur z celkové částky okolo 668 000 eur. FTA rozdělila prostředky z fondu 245 producentským organizacím a na následujících řádcích uvádíme jen několik z mnoha příkladů toho, jak byly použity.

Více příběhů od našich afrických fairtradových pěstitelů naleznete zde

Pěstitelé spadající do sítě CLAC (Karibik, Latinská a Střední Amerika) využili 70 % z 460 000 eur z fondu na pomoc 117 družstvům. Odhaduje se, že prostředky z fondu zatím pomohly téměř 73 tisícům lidí v regionu.

Zde najdete více příběhů o tom, jak se pěstitelé z oblasti CLAC vypořádávají s dopady pandemie covid-19.

V rámci sítě NAPP (pěstitelé asijsko-pacifické oblasti) byla většina prostředků z částky 761 000 eur rozdělena mezi pěstitele čaje a kávy. Následovali pěstitelé bylinek a koření, rýže a čerstvého ovoce. Z této pomoci mělo prospěch více než 262 000 lidí.

Více osobních zkušeností našich pěstitelů v regionu NAPP naleznete zde.

Napříč Afrikou, asijsko-pacifickým regionem i americkým kontinentem patřilo ke klíčovým aktivitám následující: distribuce osobních ochranných pomůcek a základních potravin napříč producentskými sítěmi, testování, hygiena a osvěta ohledně prevence šíření viru, ochrana zdrojů, aby bylo možné zvládat zvyšující se výrobní náklady, dočasné vyplácení mezd zaměstnancům postaveným mimo službu – v některých regionech.

Další příklady pomoci naleznete zde.