Fairtrade a COVID-19

Pandémia ochorenia COVID-19 zasiahla prakticky celý svet. Ako sa ukázalo, ani bohaté európske a ázijské krajiny alebo USA jej nedokázali čeliť bez obetí na životoch a drastických zásahov do bežného života ľudí a do fungovania ekonomiky.

Na krajiny globálneho Juhu dopadá pandémia o to citeľnejšie, že absolútna väčšina tamojších ľudí nemá možnosti porovnateľné s našimi – zabezpečiť si ochranné pomôcky, pracovať z domova, žiť nejaký čas z úspor, získať podporu od štátu v prípade prerušenia podnikania alebo straty zamestnania. Narušenie globálnych dodávateľských reťazcov, spôsobené poklesom dopytu po surovinách pestovaných na globálnom Juhu, môže viesť k tomu, že milióny ľudí v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike budú prakticky zo dňa na deň uvrhnuté do úplnej chudoby.

Fairtrade International sa aj v tejto situácii snaží pestovateľom a zamestnancom v týchto krajinách pomáhať. V tejto sekcii nášho webu nájdete konkrétne príklady tejto pomoci aj informácie o situácii na globálnom Juhu. Ďalšie prípadne nájdete priamo na webe Fairtrade International.