Fairtrade

 • Čo je Fairtrade?

  Čo je Fairtrade?

 • Známka FAIRTRADE

  Známka FAIRTRADE

 • Štandardy Fairtrade

  Štandardy Fairtrade

 • Fairtrade certifikácia a kontrola

  Fairtrade certifikácia a kontrola

 • Ako rozpoznať fairtradové výrobky

  Ako rozpoznať fairtradové výrobky

 • Mýty o Fairtrade

  Mýty o Fairtrade

 • O nás

  O nás

Čo je Fairtrade?

Fairtrade je certifikácia tovaru, ktorý spĺňa určité sociálne, ekonomické a ekologické štandardy. Zmyslom tejto certifikácie je poskytnúť pestovateľom, zamestnancom a remeselníkom z krajín globálneho Juhu (krajín Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky) možnosť uživiť sa vlastnou prácou za dôstojných podmienok. Pestovatelia a zamestnanci dostávajú v rámci systému Fairtrade za svoje kakao alebo kávu výkupnú cenu, ktorá zodpovedá nákladom na pestovanie či výrobu a zároveň umožňuje dôstojné živobytie.

Známka FAIRTRADE

Známka FAIRTRADE® označuje tovar, ktorý bol vyrobený v súlade so štandardmi Fairtrade. Pri jeho produkcii tak boli zachované prísne sociálne, environmentálne aj ekonomické kritériá.

Štandardy Fairtrade

Všetky produkty, ktoré na sebe nesú ochrannú známku FAIRTRADE, boli vyrobené a obchodované podľa medzinárodných štandardov organizácie Fairtrade International. Tieto štandardy majú za cieľ bojovať s chudobou a zlepšovať postavenie pestovateľov aj ďalších pracujúcich v krajinách globálneho Juhu. Týmito štandardmi sa musia riadiť pestovatelia, výrobcovia aj obchodníci.

Fairtrade certifikácia a kontrola

V roku 2003 bola založená certifikačná spoločnosť FLOCERT GmBH. Jej cieľom je pravidelne auditovať dodržiavanie štandardov Fairtrade v pestovateľských organizáciách, na plantážach, u obchodníkov a spracovateľov. Takto funguje systém certifikácie Fairtrade.

Ako rozpoznať fairtradové výrobky

Fairtradové výrobky sú tie, ktoré sú označené certifikačnou známkou FAIRTRADE®, alebo také výrobky, ktoré pochádzajú od členov Svetovej fairtradovej organizácie (WFTO).

Mýty o Fairtrade

Pre pestovateľov z krajín globálneho Juhu má Fairtrade hmatateľné a preukázateľné prínosy. Napriek tomu je možné občas počuť voči systému Fairtrade výhrady. Niektoré sú oprávnené a Fairtrade sa ich snaží riešiť. Iné sa však zakladajú na nepochopení alebo na nepravdivých informáciách. Ktoré mýty o Fairtrade zaznievajú najčastejšie a aká je realita?

Fakty a čísla

O nás

Sme mimovládna nezisková organizácia, ktorá združuje organizácie a fyzické osoby zaoberajúce sa podporou myšlienky fair trade, teda spravodlivého obchodu. Zistite, kto sú naši členovia, kto tvorí náš tím a akú máme správnu radu.