Fairtrade certifikácia a kontrola

Fairtrade certifikácia a kontrola

Dodržiavanie štandardov je kontrolované pravidelnými auditmi

V roku 2003 bola založená certifikačná spoločnosť FLOCERT GmBH. Jej cieľom je pravidelne auditovať dodržiavanie štandardov Fairtrade v pestovateľských organizáciách, na plantážach, u obchodníkov a spracovateľov. Takto funguje systém certifikácie Fairtrade.

Na celom svete rovnako

Vo svete pracuje viac než 100 preškolených audítorov a audítoriek, ktorí majú na starosti vykonávanie kontrol u jednotlivých zmluvných partnerov systému Fairtrade. Všetky tieto audity prebiehajú podľa rovnakého, pevne daného procesu.

Kontrolný katalóg

Pri kontrolách sa sleduje dodržiavanie štandardov Fairtrade. FLOCERT tieto štandardy preložil do konkrétnych kontrolných bodov a vytvoril tak verejne prístupný zoznam kritérií, ktoré je potrebné splniť. FLOCERT pri certifikácii pracuje s tzv. kontrolným katalógom SCORE (= Strengthen the Core). Ten obsahuje jednak základné kritériá (CORE a MAJOR), ktoré odrážajú základné hodnoty systému Fairtrade. Okrem toho existujú indikátory rozvoja, čo sú kritériá, ktoré ukazujú rozvoj komunít a pestovateľom pomáhajú posilňovať vnútornú štruktúru družstva, dlhodobo plánovať a investovať.

Akreditácia ISO-17065

Pre certifikáciu Fairtrade má FLOCERT akreditáciu podľa medzinárodnej kvalitatívnej normy pre certifikačné autority ISO-17065. Sám FLOCERT je raz za rok kontrolovaný nemeckou akreditačnou a skúšobnou organizáciou DAkkS. Tým je zaručená maximálna transparentnosť a nezávislosť celého certifikačného procesu.