Strastiplná cesta pandémiou Covid-19 a zamyslenie sa nad najbližšou budúcnosťou - rozhovor s Mary Kinyua, kenskou pestovateľkou kvetín

Strastiplná cesta pandémiou Covid-19 a zamyslenie sa nad najbližšou budúcnosťou - rozhovor s Mary Kinyua, kenskou pestovateľkou kvetín

Mary Kinyua je prezidentkou Fairtrade Africa a manažérkou ľudských zdrojov v kenskej kvetinovej farme Oserian, ktorá zamestnáva viac než 4 000 pracovníkov. Pandémia nákazy COVID-19 bola pre pestovateľov kvetín vo východnej Afrike najnáročnejšou skúškou, akú doposiaľ zažili. Mary Kinyua v rozhovore rozpráva o neoceniteľnom programe podpory, súdržnosti so zamestnancami v ťažkých časoch a o nádeji na lepšie zajtrajšky.

Fairtrade: V akej situácii sa ocitli fairtradoví pestovatelia kvetín v 2. a 3. štvrťroku 2020?

Mary: Vypuknutie pandémie spôsobilo po celom svete obmedzenie pohybu a následne aj obmedzenie dopravy vyhlásené národnými vládami takmer všetkých krajín. To narušilo dodávateľské reťazce po celej planéte a závažne v mnohých ohľadoch poškodilo kvetinové odvetvie v Keni. Farmy museli prijať tvrdé opatrenia, aby toto náročné obdobie prežili.

Ako sa situácia zlepšila a aká je teraz?

S tým, ako sa v mnohých krajinách opäť otvárajú podniky a obchody a ruší sa obmedzenie dopravy, začína sa obchod s kvetinami pomaly vracať do normálu. Niektoré opatrenia prijaté pestovateľmi s cieľom zníženia nákladov ovplyvnili pestovateľský cyklus a tvrdo dopadli na kvalitu kvetín. Na farmách pracovalo menej ľudí, rastliny sa menej často zalievali a hnojili. To ich oslabilo, takže sú menej odolné proti škodcom a chorobám. Aktuálne daždivé a mokré počasie situáciu ešte sťažilo a zhoršilo kvalitu niektorých kvetín. Teraz ponuka kvetín v porovnaní s aktuálnym dopytom zaostáva.

Poskytla certifikácia Fairtrade pestovateľom v uplynulých mesiacoch pomoc, a ak áno, čo pomohlo najviac?

Organizácia Fairtrade podporila pestovateľov tým, že umožnila flexibilné použitie fairtradového príplatku. Mnohí kvetinoví pestovatelia vďaka tomu využili fairtradový príplatok na potravinové balíčky, hygienické potreby, ako je mydlo, rúška alebo dezinfekcia, ktoré chránia pracovníkov a ich rodiny pred chorobou COVID-19. V máji šla organizácia Fairtrade ešte ďalej a predstavila v reakcii na pandémiu Fairtradový fond na podporu pestovateľov. Peniaze fondu využilo 46 kvetinových fariem vo východnej a strednej Afrike a jeho pomoc prišla práve včas, aby vytrhla tŕň z päty farmám, ktoré potrebovali doplniť hygienické pomôcky, ako sú rúška, mydlá, dezinfekcia alebo bezkontaktné teplomery.

Je niečo, o čom si v súčasnosti myslíte, že mala organizácia Fairtrade ešte urobiť?

Organizácia Fairtrade mohla urobiť viac v oblasti lobovania za lepšie stratégie a podmienky u zainteresovaných subjektov, obzvlášť u vlád. Počas tejto pandémie napríklad producenti potrebovali aktívny hlas, ktorý by sa venoval témam, ako je rýchlejšie vybavenie vládnych dotácií a podpory, povolenie nákladnej prepravy, aby mohli obchodníci bez prerušenia ďalej fungovať, a nižšie DPH na vstupy a náhradné diely pre pestovateľov.

Môžete povedať niečo konkrétne o kvetinovej farme Oserian? Ako farma v týchto ťažkých časoch podporila zamestnancov a ako organizácia Fairtrade tomuto procesu pomohla?

Pretože farma Oserian znížila na 40 % svoje kapacity, čelila niekoľkým ťažkostiam. Tou najzávažnejšou bolo obmedzenie produkcie. Museli sme kvôli tomu zaviesť opatrenia na zníženie nákladov, ku ktorým patrilo napríklad neplatené voľno pracovníkov alebo odloženie vyplatenia polovice mzdy aktívnych zamestnancov na neskôr.

Navzdory vyššie uvedeným výzvam mala spoločnosť Oserian šťastie a dostala z Fairtradového podporného fondu sumu 5 000 eur, ktorá nám pomohla spustiť projekt na výrobu rúšok. Dohromady sme vyrobili 5 860 rúšok, rozdelili sme ich medzi našich zamestnancov a ostatných členov ich domácností, aby sa znížilo riziko vystavenia vírusu. Distribuovali sme tiež prostriedky na dezinfekciu rúk, bezkontaktné teplomery a v rámci doplňujúcich preventívnych opatrení sme zaobstarali tvárové štíty.

Okrem toho sme mali šťastie a od partnerov z nášho dodávateľského reťazca sme dostali ďalšie finančné zdroje. Spoločné fondy nám v uplynulých 6 mesiacoch umožnili spustiť niekoľko projektov na podporu našich pracovníkov.

Medzi ne patrí aj zeleninový projekt, ktorý sme spustili, aby sme zmiernili dopady, ktoré majú na našich robotníkov zvyšujúce sa ceny potravín. Pestovaním plodín, ako sú zemiaky, kučeravý kel, špenát, fazuľa, cibuľa alebo paradajky, sme dokázali podporiť 4 000 svojich zamestnancov, pre ktorých boli tieto potraviny dostupné za dotovanú cenu.

Ďalej sme tiež prepracovali program školských jedální, ktorý bol s príchodom pandémie pozastavený. V rámci potravinového programu sme vďaka tomu mohli denne na poludnie poskytnúť varené jedlo 1 800 aktívnym zamestnancom a viac než 2 000 členom ich domácností. Ako súčasť ďalších intervencií darovala spoločnosť Oserian každému postihnutého zamestnancovi potravinový kôš v hodnote 5 000 Ksh (1 000 CZK – pozn. redakcie). Takých osôb zamestnáva naša spoločnosť viac než 60. Farma spolu s firemnou fairtradovou radou tiež oslovila dospievajúce dievčatá žijúce na pozemkoch patriacich spoločnosti a poskytla im zadarmo vložky a prednášky o sexuálnej výchove. To považujeme za veľmi dôležité, pretože počas obdobia obmedzenia pohybu v Keni znepokojivo vzrástol počet tehotných neplnoletých dievčat.

Aká je situácia teraz?

So znižujúcim sa počtom osôb nakazených chorobou COVID-19 v Keni a s uvoľňovaním prísnych opatrení sa ekonomika pomaly spamätáva. To nám dáva nádej, pretože sa zvyšuje počet objednávok na kvetiny. Spoločnosť dúfa, že pokiaľ pretrvá pozitívny vývoj, počas decembra sa jej chod vráti do normálu.

Je niečo, čo by ste rada oznámili obchodným partnerom?

Aby zostal dodávateľský reťazec aktívny, musia sa nad vodou udržať všetci hráči. Len tak môžeme toto obdobie prežiť. Preto je potrebné, aby teraz obchodní partneri podporovali pestovateľov viac než kedykoľvek predtým. Môže ísť napríklad o flexibilnejšie obchodné stratégie, ako  skrátenie lehoty splatnosti. To pestovateľom zvýši cash flow. Zvládnuť toto náročné obdobie pomôže aj dodatočná podpora a partnerstvo pri riešení dopadov pandémie.

Ak sa zamyslíte nad budúcim rokom (2021), ako bude vyzerať pre fairtradových pestovateľov kvetín vo východnej Afrike?

Tohtoročná sezóna bola pre kvetinový priemysel v našom regióne absolútne bezprecedentná. Predpokladáme, že jej dopady budú mať na pestovateľov aj ekonomiku aj naďalej vplyv. Pestovatelia potrebujú vypracovať stratégie na prežitie, ktoré im pomôžu udržať sa nad vodou v dohľadnej budúcnosti.

Rok 2021 bude pre zotavenie kvetinových pestovateľov kritický, obzvlášť v hlavných obdobiach sezóny. Budú musieť všetko zvládnuť veľmi dobre, aby boli schopní dodať na trh požadovaný produkt v očakávanej kvalite. Niektoré farmy budú mať s dosiahnutím uspokojivej kvality problém, pretože, ako som už hovorila, kvetiny sú teraz ovplyvnené nižšou dávkou zavlažovania a hnojív.