Urobili sme prvý veľký krok k zavedeniu dôstojného príjmu pre pestovateľov banánov

Urobili sme prvý veľký krok k zavedeniu dôstojného príjmu pre pestovateľov banánov

Organizácia Fairtrade International stanovila novú základnú mzdu pre všetkých pracovníkov banánových plantáží s certifikáciou Fairtrade. Takto novo upravený štandard je míľnikom v ceste za dôstojným príjmom, ktorý pomôže tisícom pracovníkov.

Nová základná fairtradová mzda pre pestovateľov banánov je stanovená ako 70 % čistej mzdy nevyhnutnej pre dôstojný príjem a bude vyplácaná od 1. júla 2021. Vzťahuje sa na všetky krajiny a je v rámci certifikačných schém jedinečná, pretože predstavuje konkrétny krok k dosiahnutiu dôstojného príjmu. Teda príjmu, ktorý zamestnancom na plantážach poskytuje dostatok prostriedkov na zaistenie potravín, zdravotnej starostlivosti, školného a ďalších základných potrieb ich rodín vrátane sumy na drobné sporenie. Pracovníci na banánových fairtradových plantážach budú dostávať minimálne základnú fairtradovú mzdu aj v prípade, že zákonná minimálna mzda bude nižšia. A pokiaľ už dostávajú viac, nebude možné mzdu znížiť.

Zaistenie dôstojného príjmu pre pracovníkov na banánových plantážach zostáva pri pestovaní banánov jednou z najpálčivejších nedoriešených výziev. Zamestnanci v mnohých pestovateľských krajinách dostávajú zákonnú minimálnu mzdu, ktorá je však vo väčšine prípadov stále pod hranicou dôstojného príjmu. Pandémia ochorenia COVID-19 navyše zvýšila neistotu a zraniteľnosť miliónov pracovníkov v poľnohospodárstve po celom svete. Táto nová základná fairtradová mzda znamená vyššie mzdy pre tisíce pracovníkov.

K posunu k dôstojnému príjmu pomôže aj fairtradový príplatok a kolektívne vyjednávanie

Okrem základnej fairtradovej mzdy určuje zrevidovaný štandard, aby až 30 % fairtradového príplatku bolo vyplatených v hotovosti ako bonus. Ide o dočasné opatrenie na podporu príjmov pracovníkov, ktoré v prípade potreby pomôže dosiahnuť dôstojný príjem. Ide o sumu navyše k súčasným 20 % fairtradového príplatku, ktorý robotníci, pokiaľ chcú, môžu dostať vyplatený v hotovosti. V závislosti od miestnych daňových zákonov sa môžu pracovníci rozhodnúť, či si bonus z fairtradového príplatku nechajú vyplatiť namiesto v hotovosti v podobe poukážok.

Fairtrade je jediným štandardom udržateľnosti, ktorý zaručuje fixný príplatok za banány a zamestnanci môžu sami rozhodnúť, ako s ním naložia.

Fairtradový štandard pre nájomnú pracovnú silu už teraz požaduje postupné zvyšovanie miezd a tiež to, aby plantáže so zástupcami svojich zamestnancov vyrokovali plán na dosiahnutie dôstojného príjmu. Po zavedení základnej fairtradovej mzdy budú zamestnávatelia musieť s odborovými zväzmi alebo zvolenými zástupcami zamestnancov dohodnúť kroky a termíny na preklenutie medzerami medzi aktuálnymi mzdami a dôstojným príjmom.

Organizácia Fairtrade bude dopad zavedenia základnej mzdy každoročne monitorovať.

Fairtrade vyzýva všetkých partnerov, aby sa usilovali o dosiahnutie dôstojného príjmu

Aby sa pre pestovateľov banánov stal dôstojný príjem realitou, treba ešte veľa práce. Úplné preklenutie rozdielu medzi skutočným a dôstojným príjmom bude závisieť od spolupráce medzi jednotlivými partnermi v celom dodávateľskom reťazci – od majiteľov plantáží cez nákupcov po maloobchodníkov a spotrebiteľov. Aby mohli producenti banánov vyplácať dôstojné príjmy, musia od nich byť banány odoberané za férovú cenu vychádzajúcu z nákladov na udržateľnú produkciu, a k tomu je nutné predávať dostatok banánov za podmienok Fairtrade. Napriek tomu sa producenti teraz viac než inokedy ocitajú vo vojne o maloobchodné ceny a sú pod tlakom, aby pristúpili na nižšie ceny.

„Pre Fairtrade je absolútne zásadné, aby bol dôstojný príjem uznaný ako jedno z ľudských práv a za normálnu súčasť obchodovania,“ vysvetľuje Wilbert Flinterman, vrchný poradca Fairtrade International pre práva zamestnancov a vzťahy s odborovými zväzmi. „Fairtrade vyzýva maloobchodníkov a nákupcov, aby sa zaviazali k férovým cenám a zaistili tak konzistentný vzťah medzi svojimi záväzkami o udržateľnosti a postupy pri zaisťovaní dodávok.“